top of page

สีพ่นแห้งเร็วสีทอง Leyland Non-Leaving Gold L60 ใช้พ่นพลาสติก ล้อแมกซ์ ประตูเหล็ก อัลลอยด์ งานประดิษฐ์ ดอกไม้ งานไม้ งานปูน และงานทั่วไป

 

สีพ่นแห้งเร็วสีทองแดง Leyland Copper K800 สีพ่นแห้งเร็ว สีทองแดง ใช้สำหรับตกแต่งรถยนต์ ล้อแม็กซ์ กรอบรูป พระพุทธรูป เครื่องใช้ เครื่องประดับ งานไม้ งานประดิษฐ์ งานปูน และงานอื่นๆ

L60/K800 สีพ่นแห้งเร็วสีทองและสีทองแดง

฿70.00ราคา
    bottom of page