Pylac

ราคา/กระป๋อง


 70 บาท


  ขนาดบรรจุ 400 cc

สีสเปรย์ ไพแลค – Pylac 1000 Spray Paint

 สำหรับสีเปรย์ไพแลคทางร้านจิตต์พรจะมีสต็อกเพียงบางรหัสเท่านั้น ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสามารถโทร.สอบถามรหัสและจำนวนที่ต้องการ ได้ที่เบอร์ 02-912-9125
 

เฉดสีต่างๆ สามารถดูได้จากรูปภาพด้านล่าง   

เฉดสี1

Pylac-1-Yamaha

เฉดสี2

Pylac 2-Yamaha Fino

เฉดสี3

Pylac 3-Kawasaki

เฉดสี4

Pylac 4-Honda

เฉดสี5

Pylac-5-Suzuki

รองพื้น 1

Pylac 6 U1

รองพื้น 2

Pylac 6 U2

รูปภาพเฉดสีทั้งหมด ได้จากการถ่ายภาพจากแคตาล็อกเล่มจริง โดยไม่มีการปรับแต่งสีภาพ เฉดสีที่เห็นอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่าหน้าจอแต่ละเครื่อง วิธีสังเกต คือปรับหน้าจอให้รหัสเฉดสีขาวใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

Back to Top